×
×

Uputa podesavanja Secure Email Accounta - zimbra.internet.ba

Nazad

Poštovani,

da bi svojim klijentima omogućila sigurnu i pouzdanu email korespodenciju firma QSS je uvela certifikat za svoje email servere. Certifikati omogućuju sigurnu email komunikaciju sa potvređenim identitetom pošiljaoca emaila.
Takođe, email komunikacija je enkriptovana čime je zagarantovana i tajnost vaših podataka.
Ukoliko želite koristiti ovu uslugu potrebno je napraviti izmjene na već postojećem accountu ili kreirati novi account u email klijentu. Izmjene se odnose na INCOMING i OUTGOING mail server kao i portove POP3, SMTP i IMAP protokola gdje se mijenjaju sa POP3S, SMTPS i IMAPS protokolima.

Više informacija kako ispravno podesiti email klijent možete naći u prilogu .pdf dokumenta.